Jansen Automotive

ESGI

De ESGI autogas systemen worden gemaakt door EKO ALMA. Eko Alma is reeds 15 jaar producent van autogas installaties, en maakt complete montagesets inclusief de onderdelen.

In 2006 introduceerde het bedrijf het eerste eigen sequentiële Gas Injectie systeem onder de naam ESGI. De productie en verkoop van deze systemen startte in 2007 voor de meest gangbare autotypes en motoren; tegelijk kwam ook al het ESGI-2 systeem op de markt.ESGI autogassysteem

Alle onderdelen worden gemaakt van uitstekende materialen, en tijdens de productie wordt extra de nadruk gelegd op kwaliteit, waarbij de prijs betaalbaar blijft.

Het resultaat is een uitstekend product tegen een concurrerende prijs, welke geschikt is voor de hedendaagse motoren en voldoet aan de huidige emissie eisen.

Voor de Nederlandse markt verzorgt Jansen Automotive de G3 certificering voor de door haar geleverde ESGI-systemen.

Werking:

Het ESGI  gas injectie systeem werkt volgens het  master / slave  principe. De injectiesignalen van het benzinemotormanagement worden door de gasregeleenheid omgezet naar de juiste injectiesignalen voor de gasinjectoren. Hierdoor blijft het originele motormanagement goed functioneren en zullen hierin geen storingen optreden. Het systeem start op benzine en schakelt daarna automatisch over naar autogas.

benzinebedrijf:  led op de keuzeschakelaar knippert
autogasbedrijf:  led op de keuzeschakelaar brand constant  

Componenten:

Het ESGI systeem bestaat uit de volgende componenten:

Verdamper / drukregelaar
Gas injectoren
Gas regeleenheid
Keuzeschakelaar

Verdamper / drukregelaar:

De verdamper / drukregelaar wordt in de motorruimte gemonteerd en zorgt ervoor dat het vloeibare autogas verdampt wordt en dat de gasdruk gereduceerd wordt naar een druk van 1,2 bar.  

Gas injectoren:

De gas injectoren worden worden zo dicht mogelijk bij de benzine injectoren op het inlaatspruitstuk gemonteerd. Deze injectoren zorgen per cilinder voor de juiste hoeveelheid brandstof.  

Gas regeleenheid:

Het gas stuurapparaat wordt in de motorruimte gemonteerd. Deze zorgt dat de gasinjectoren op het juiste moment met de juiste injectietijd aangestuurd worden. Ook zorgt de regeleenheid ervoor dat er met benzine gestart wordt en bij het bereiken van een bepaalde motortemperatuur automatisch overgeschakeld wordt naar autogas.  

Keuzeschakelaar:

De keuzeschakelaar wordt op een voor de bestuurder zichtbare plaats gemonteerd. Met deze schakelaar kan omgeschakeld worden van gas naar benzine en omgekeerd. Ook wordt het brandstofniveau van de gastank weergegeven op de schakelaar door middel van een aantal leds.